Пропозиція №8. СИСТЕМА РОЗРАХУНКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ ТРИБОТЕХНІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ

ОЧІКУВАНА ФОРМА СПІВПРАЦІ

   Результати даного проекту можуть бути використані машинобудівними підприємтсвами при проектуванні машин і оцінки триботехнічної надійності готової продукції.

   Наслідком впровадження результатів проекту є створення конкурентоздатної машинобудівної продукції підприємтсв України шляхом застосування теоретично обгрунтованої системи розрахункових та експериментальних методів проектування вузлів тертя.

 

РЕЗУЛЬТАТИ

   Розроблена система розрахункової оцінки надійності вузлів тертя за критерієм зношування дає можливість заощадити матеріальні, енергетичні, та трудові ресурси за рахунок скорочення об'ємів випробувань і експериментальних досліджень при проектуванні трибосистем. Результат її дозволить на стадії проектування вузлів тертя проаналізувати можливість застосування в конструкції тих, чи інших матеріалів, оцінити час працездатності вузла при різних умовах та схемах навантаження, а також його конструктивні особливості.

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

   70-90% відмов машин в експлуатації відбуваються з причин зносу їх вузлів тертя. Витрати на боротьбу із зношуванням і на ремонт в декілька раз перевищують витрати на виготовлення машин і обчислюються десятками мільярдів доларів. У той же час теоретичні основи науки про процеси тертя, зношування і змащування не відповідають потребам практики. В основному використовуються вихідні дані, отримані не при безпосередніх випробуваннях на зношування, а з множини інших непрямих механічних випробувань. Неприпустимо низька точність існуючих моделей розрахунку зношування (від 100 до 1000%) не дозволяє застосовувати їх для практики. Даний проект усуває більшість вказаних недоліків.

 

   Головною метою програми є створення чіткої системи розрахункових методів в галузі триботехнічної надійності шляхом:

• створення впорядкованої системи розрахункових методів, що використовуються при проектувані вузлів тертя;

• розробки математичних моделей і методів розрахунків триботехнічної надійності вузлів тертя;

• розробки методу комп'ютерного моделювання роботи трибосистем.

 

   Розрахунки на знос – це реалізації математичних моделей процесів зношування вузлів тертя. Наявність математичних моделей дозволяє робити аналіз впливу різних факторів на надійність. При проектувальних розрахунках наявність моделей дозволяє визначати параметри конструкції, що забезпечують мінімальний знос і максимальну надійність у заданих умовах. Тобто дозволяє проектувати оптимальну конструкцію. При проектувальних розрахунках наявність моделей і розрахунки дозволяють знаходити слабкі місця в конструкції і намічати шляхи її удосконалювання. Таким чином, розрахунки в поєднанні з випробовуваннями є ефективним інструментом удосконалювання вузлів тертя.