Конккурси


    До відома науковців Хмельницької області.

alt

    Хмельницька обласна рада
оголошує конкурс закінчених науково-дослідних робіт
з фундаментальних та прикладних досліджень в технічній і гуманітарній галузях

    Мета конкурсу: - стимулювання проведення в регіоні фундаментальних, прикладних наукових досліджень, НДР за тематикою суспільних та гуманітарних наук, розробок нових технологій, обладнання і матеріалів та впровадження їх у виробництво на підприємствах області, а також стимулювання наукових розробок молодих вчених у всіх галузях науки.

    Конкурс проводиться у п'яти номінаціях:
        - прикладні/фундаментальні НДР (технічного профілю);
        - НДР за тематикою суспільних та гуманітарних наук;
        - монографії;
        - підручники і навчальні посібники         - науково-технічні (експериментальні) розробки молодих вчених.

    Особи, що бажають взяти участь у конкурсі у термін з 1 по 25 квітня 2019 р., подають на розгляд конкурсної комісії особисто або поштою такі документи:
        - науково-дослідну роботу (монографію, підручник, навчальний посібник);
        - заяву на участь в обласному конкурсі науково-дослідних робіт з відомостями та особистими підписами авторів, керівника організації (підприємства) відповідно до форми, встановленої Положенням;
        - висновки компетентних установ та організацій щодо актуальності НДР, вартості їх розробки та впровадження, отриманий або очікуваний ефект від впровадження цих робіт;
        - довідку про впровадження НДР у виробництво (при наявності);
        - самооцінку автора НДР.

    Зразки матеріалів, які подаються на конкурс можна отримати на цій сторінці через інтернет (див. нижче).
    Реєстраційні матеріали для участі у конкурсі надсилаються поштою (з датою на штемпелі поштового відправлення до 25 квітня 2019 р.) або реєструються з 09 до 17 години за адресою:
м. Хмельницький, вул. Володимирська, 92, 1-ий поверх, к. 101.

Зразки матеріалів, які подаються на конкурс можна взяти тут

Довідки за телефоном (067) 931-29-17; 067-380-01-12,
Ел. пошта:   nauka_gytia@ukr.net

На часі

Контакти

Адреса: Україна, 29000 м. Хмельницький,                        вул. Свободи, 36
Телефон: +380-382-72-07-36
Факс: +380-382-72-07-36
Моб: +380-98252-84-81
E-mail: nauka_gytia@ukr.net